Понеділок, 01.06.2020, 18:20
Вітаю Вас Гість | RSS

ПСИХОЛОГІЧНА КНИГА

Меню сайту
Психологічна книга
Категорії розділу
Книги за видавництвами [360]
Тут ви зможете швидко знайти книгу за видавництвом
Тематичний каталог [310]
Тут ви можете знайти книги за тематичними напрямами
Тріумф-реклама
Рекламний центр Тріумф

Каталог книг

Головна » Статті

Всього матеріалів в каталозі: 388
Показано матеріалів: 361-380
Сторінки: « 1 2 ... 17 18 19 20 »

Навчальний посібник містить систематизований виклад курсу соціальної психології. Головна його проблематика стосується предмета, завдань, функцій, методології і методів соціальної психології, соціально-психологічних проблем особистості, міжособистісного спілкування, особливостей функціонування соціальних груп. Також розкрито історичний розвиток соціально-психологічних ідей, охарактеризовано провідні напрями прикладної соціальної психології.
Теоретичний та історичний матеріал проілюстровано фактами соціально-психологічного буття особистості, спільнот. Спеціальні запитання, завдання сприяють актуалізації аналітичного пізнання різноманітних аспектів соціально-психологічної проблематики.

Ціна 55,00 грн
Академвидав | Переглядів: 3622 | Додав: jasen_tm | Дата: 28.05.2010 | Коментарі (0)

У навчальному посібнику розкрито загальні засади і теоретичні основи педагогічної психології, історію її розвитку в Україні і світі; психологічні основи виховання і навчання; завдання і зміст педагогічного управління психічним, особистісним розвитком учня; психологічну характеристику і психологічну структуру педагогічної діяльності; психологічні характеристики особистості вчителя, його взаємодії із соціальним оточенням, адаптації до умов професійної діяльності, причини і сутність професійної деформації; особливості психології аномальних і екстремальних випадків у педагогічній практиці. Містить завдання і запитання для самоконтролю й актуалізації знань, короткий термінологічний словник.

Для студентів вищих навчальних закладів, психологів, педагогів.

Ціна: 40,00 грн
Академвидав | Переглядів: 7852 | Додав: jasen_tm | Дата: 28.05.2010 | Коментарі (0)

У посібнику розкрито сутність, основні засади, методи дитячої психології та її значення в діяльності вихователя дошкільного навчального закладу. З урахуванням закономірностей психічного розвитку висвітлено основні психічні процеси, які обумовлюють життєдіяльність дитини на різних етапах дошкільного періоду, становлення її як особистості, вікові новоутворення, кризи і шляхи їх подолання. Пізнавальну і практичну цінність має викладена в ньому інформація про психологічну готовність дитини до школи, методи формування її у різних видах діяльності.

Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться вихователям дошкільних навчальних закладів, батькам, усім, хто цікавиться особливостями психічного розвитку дитини.

Ціна: 45,00 грн
Академвидав | Переглядів: 12632 | Додав: jasen_tm | Дата: 28.05.2010 | Коментарі (5)

Повноцінна самореалізація підростаючої особистості можлива за умови виховання у неї почуття гідності як провідної цінності, що допомагає їй несуперечливо долучитися до культури духовності. Тому у педагогічній практиці непересічну роль для педагога відіграють знання глибинних емоційних процесів, на основі яких формується морально-духовна структура особистості, системи особистісних закономірностей, використання яких дає змогу якісно змінити сучасний виховний процес. Зразком такого підходу до побудови процесу виховання слугує інноваційна технологія педагогічного умовляння, зорієнтована на оптимальну реалізацію розвивального потенціалу вихованця. На таких аспектах виховного процесу акцентує автор навчального посібника.
Адресований студентам вищих навчальних закладів, вчителям, класним керівникам, методистам виховної роботи, усім, хто займається виховними процесами.

Ціна: 40,00
Академвидав | Переглядів: 1132 | Додав: jasen_tm | Дата: 28.05.2010 | Коментарі (0)

У навчальному посібнику розкрито загальні засади дошкільної педагогіки, розвиток зарубіжної та вітчизняної теорії і практики дошкільної освіти, завдання, зміст і методи виховання дітей дошкільного віку. Детально йдеться про розумове, фізичне, трудове, моральне та естетичне виховання. Окреслено загальні особливості правового, екологічного, економічного, статевого і гендерного виховання. Значну увагу приділено питанням виховання дітей у грі, в процесі навчання, а також взаємодії дошкільного закладу, сім’ї та школи в роботі з дітьми дошкільного віку.

Полегшать роботу над посібником вміщені в ньому відомості про вчених, які працювали у царині дошкільної педагогіки, короткий термінологічний словник.

Адресований студентам вищих навчальних педагогічних закладів, педагогам-практикам.

Ціна 35,00
Академвидав | Переглядів: 7775 | Додав: jasen_tm | Дата: 28.05.2010 | Коментарі (5)

Впервые в отечественной социальной психологии целостно и систематично представлены современные научные достижения американской, западноевропейской и российской социальной психологии.
В учебном пособии рассмотрены проблемы социальной психологии, сосредоточенные вокруг ее предмета: социально-психологические особенности личности, малых и больших групп. Материал учебного пособия опирается на два методологических подхода: эволюционный и кросс-культурный. Подробно изучено формирование социальности человека, его ценности и установки, межличностные и деловые отношения. Динамика малых групп разворачивается с точки зрения групповых процессов, состояний и эффектов влияния группы на человека. Изучение больших социальных групп сосредоточено на этносах, кросс-культурных различиях и сходстве и психологии толпы.
Издание предназначено для студентов-психологов, слушателей специальных факультетов, магистров, практических психологов, работающих в различных организациях и отраслях индустрии. Материалы учебного пособия будут интересны социологам, культурологам, менеджерам, руководителям фирм и корпораций, научным работникам, журналистам, экономистам и всем тем, чья работа связана с человеческими отношениями.

Ціна 110, 00 грн
Питер | Переглядів: 976 | Додав: jasen_tm | Дата: 28.05.2010 | Коментарі (0)

Книга Н. И. Гуткиной — результат многолетнего исследования проблемы психологической готовности детей к школьному обучению. Автором разработана целостная концепция исследуемого явления, на основе которой создана оригинальная диагностико-развивающая программа «Группы развития». Помимо теоретической основы проблемы психологической готовности к школе в книге излагается методика развития познавательного интереса у детей, а также учебной мотивации и произвольного поведения в учении. В приложении даны игры на развитие мышления, внимания, памяти, моторики и другие, применяющиеся в группе развития. Особенностью данной работы является то, что важные научные положения изложены ясно и просто, что делает книгу доступной для любого интересующегося этой проблемой, хотя в первую очередь она предназначена для детских практических психологов.

Ціна 35,00
Питер | Переглядів: 579 | Додав: jasen_tm | Дата: 28.05.2010 | Коментарі (0)

Аннотация

В четвертом, исправленном, издании учебника излагаются основы нейропсихологии — одной из нейронаук, возникшей на стыке психологии и медицины (неврологии, нейрохирургии) и созданной в нашей стране работами А. Р. Лурия и его учеников. В настоящее издание включено более подробное рассмотрение основных тенденций развития современной нейропсихологии, анализ ее многовалентности, широкого спектра теоретических и практических задач, что необходимо для подготовки современных специалистов в области клинической психологии.

Ціна 85,00
Без диска - 65,00

Питер | Переглядів: 630 | Додав: jasen_tm | Дата: 28.05.2010 | Коментарі (0)

Барьеры, блокады и кризисы в групповой работе. Сборник упражнений.
Специалистам, работающим с группами, рано или поздно приходится сталкиваться с ситуациями, блокирующими развитие группового процесса. Это могут быть напряженные отношения и скрытые конфликты между участниками, невыраженные эмоции, потеря внимания и т. д. Книга содержит описание процедур, помогающих стимулировать работу группы и преодолевать возникающие барьеры и помехи. С помощью этих процедур можно восстановить рабочую атмосферу, которая предполагает доверие, безопасность и готовность к риску.
Книга адресована психологам, ведущим групповую работу - в том числе, в бизнесе, в образовании, в психотерапии.
3 - е издание

Ціна 30,00 грн
Практична психологія | Переглядів: 858 | Додав: jasen_tm | Дата: 27.05.2010 | Коментарі (0)

Книга адресована психологам, ведущим групповую работу. В ней представлены разнообразные упражнения, существенно расширяющие репертуар приемов ведения групп и повышающие эффективность групповой работы. Рабочие материалы скомпонованы по конкретным направлениям: умение работать с конфликтами, развитие групповой сплоченности, духовный рост и осознание жизненных целей и т.д. Описаны методы, позволяющие диагностировать ситуацию в группе и подготовить участников к завершению групповой работы. Многие упражнения подходят для работы с детьми и подростками.

Ціна: 40,00 грн
Практична психологія | Переглядів: 763 | Додав: jasen_tm | Дата: 27.05.2010 | Коментарі (1)

У підручнику з урахуванням сучасних наукових надбань розглянуто витоки і сутність психології релігії як науки, її становлення і основні напрями розвитку, проаналізовано відношення «людина — Бог», в контексті психологічного осягнення релігії досліджено такі духовнопсихологічні феномени, як релігійні почуття, молитва у богословському і філософському вимірах, розкрито особливості осмислення психології релігії багатьма філософами, психологами, богословами. Актуалізації і поглибленню викладених у ньому положень сприятимуть запитання, завдання, фрагменти праць вітчизняних та зарубіжних мислителів.
Адресований студентам, аспірантам вищих навчальних закладів, усім, хто цікавиться психологічними аспектами функціонування релігії, віри, буття віруючої людини.

Ціна 40,00
Академвидав | Переглядів: 1615 | Додав: jasen_tm | Дата: 26.05.2010 | Коментарі (0)

У навчальному посібнику розкрито сутність, предмет, об'єкт, теоретичні засади, методологію, методи, структуру, функції і завдання вікової психології, функціонування її за різних історичних епох в Україні і за рубежем, а також найзначущіші концепції, ідеї, теорії вікового розвитку особистості.

ЦІНА 40,00
Академвидав | Переглядів: 6953 | Додав: jasen_tm | Дата: 26.05.2010 | Коментарі (1)

Сексуальна освіченість є важливою передумовою гармонійного особистого життя людини, збереження і поліпшення її репродуктивного здоров’я, правильного статевого виховання дітей, толерантного ставлення до осіб із нетиповою сексуальною поведінкою. Цьому сприяють знання анатомо-фізіологічних основ сексуальності людини, особливостей її статевого життя на різних вікових етапах, міжстатевих сексуальних стосунків, сексуальних розладів, дисгармоній, їх профілактики і терапії тощо. З урахуванням цих питань вибудувано структуру і зміст підручника, основний текст якого збагачують короткий термінологічний словник, комплексні аналітичні завдання.

ЦІНА 45,00
Академвидав | Переглядів: 3352 | Додав: jasen_tm | Дата: 26.05.2010 | Коментарі (4)

У навчальному посібнику системно розкрито сутність і загальні засади психодіагностики як науки, її психометричні і психодіагностичні основи, основні методи психологічного тестування особистості, її інтелекту, самосвідомості, системи цінностей, висвітлено особливості застосування психодіагностичних процедур при тестуванні осіб різного віку. Засвоєнню проблематики, виробленню практичних навиків психодіагностування сприятимуть вміщені у посібнику тести і методики, призначені для вивчення різноманітних аспектів внутрішнього світу людини.
Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться психологам, вчителям, вихователям, фахівцям з добору персоналу й усім, хто цікавиться психологією.

ЦІНА 45,00 ГРН
Академвидав | Переглядів: 2848 | Додав: jasen_tm | Дата: 26.05.2010 | Коментарі (1)

Сутність сучасного управління полягає у спрямуванні ділового, творчого, лідерського потенціалу людей на досягнення спільних цілей. Однією із найважливіших передумов цього є психологічні знання про специфіку, закономірності індивідуальної і групової життєдіяльності, впливу на неї. Цією теоретичною і прикладною проблематикою займається психологія управління, що продукує знання про психологічні основи, соціально-психологічну, соціокультурну, етнопсихологічну специфіку управлінської діяльності, чинники її ефективності, джерела керівництва і лідерства, причини конфліктів в управлінні, особливості і способи їх подолання, психологічні детермінанти діяльності керівників, стилів керівництва тощо.
Означені питання різнобічно висвітлені у пропонованому навчальному посібнику, адресованому передусім студентам вищих навчальних закладів. Корисний він буде менеджерам різноманітних організацій, психологам-практикам, усім, хто цікавиться психологічними передумовами і закономірностями управління, керівництва, лідерства.

ЦІНА 55,00
Академвидав | Переглядів: 2931 | Додав: jasen_tm | Дата: 26.05.2010 | Коментарі (0)

Люди різняться не тільки статевою, соціокультурною належністю, зовнішніми ознаками. Неоднаково проявляються в них і властивості нервової системи, характери, здібності, інтелект, творчий потенціал, воля, психомоторні і пізнавальні стилі, що зумовлює відмінності у саморозкритті, самоствердженні, життєвих сценаріях. Ці та багато інших питань є предметом диференціальної психології, вивчення якої дає цілісне уявлення про природу психічної варіативності, індивідуальні, типологічні, групові відмінності між людьми, становлення індивідуальності на різних етапах розвитку, вплив статевих, сімейних, соціальних, виховних чинників на формування і реалізацію здібностей, таланту та інших можливостей особистості.
Викладений у навчальному посібнику матеріал потрібний передусім студентам психологічних і педагогічних спеціальностей. Прислужиться він батькам у сімейному вихованні дітей, молодим людям — у саморозвитку, усім, хто цікавиться передумовами і проявами індивідуальних відмінностей.

Ціна 50,00 грн
Академвидав | Переглядів: 3278 | Додав: jasen_tm | Дата: 26.05.2010 | Коментарі (0)

Назва: Експрес-діагностична методика вивчення рівня інтелектуального розвитку учнів 1-го класу
Серия: Психологічна служба школи
Автор: Пашнєв Б. К.
Видавництво: ВГ «Основа»
Мова: українська

Сьогодні практичні психологи, що працюють у початковій школі, мають нагальну потребу в ефективних і мобільних діагностичних методиках.

У цьому посібнику пропонується надійна експрес-діагностична методика, що дозволяє за короткий проміжок часу дослідити рівень інтелектуального розвитку учнів 1-х класів.

Видання містить повний комплект матеріалів (характеристику методики, детальну інструкцію щодо її використання, тестові завдання, зразок листа відповідей і ключі до відповідей) для проведення тестування і подальшої корекційно-розвивальної діяльності, спрямованої на підвищення рівня навчальності та успішності учнів початкової школи.

Вартість: 10.00 грн.
Основи | Переглядів: 1853 | Додав: jasen_tm | Дата: 23.05.2010 | Коментарі (0)

Назва: Профілактика синдрому емоційного вигоряння педагогів
Серия: Психологічна служба школи
Видавництво: ВГ «Основа»
Мова: українська
Формат: А5

Цей посібник присвячено серйозній проблемі — діагностиці та шляхам подолання синдрому емоційного вигоряння — стану фізичного, емоційного і розумового виснаження, що, на жаль, є поширеним явищем серед фахівців соціальної сфери взагалі та педагогів зокрема.

Ціна: 32 грн.

Основи | Переглядів: 838 | Додав: jasen_tm | Дата: 23.05.2010 | Коментарі (0)

ОСНОВИ ГЕШТАЛЬТТЕРАПІЇ

У посібнику представлено основи гештальттерапії, одного з визначних напрямків гуманістичної психотерапії, що працює з актуальністю людини, з її сьогоденням, не відкидаючи минулого й майбутнього. Призначення гештальттерапії в тому, щоб допомогти клієнтові навчитися бачити себе, відкриваючи можливості для зростання, розвитку й задоволення в контакті із середовищем.

Матеріали посібника будуть корисні практичним психологам, студентам соціально-психологічних та педагогічних факультетів.

 

Ціна 18,00 грн

Главник | Переглядів: 942 | Додав: jasen_tm | Дата: 23.05.2010 | Коментарі (1)

ОСНОВИ СИМВОЛДРАМИ

У посібнику представлено досвід психокорекційної роботи за методом символдрами. Символдрама, відома як Кататимне переживання образів або як сновидіння наяву, створена німецьким психотерапевтом Ханскарлом Льойнером. Метафорично символдраму можна охарактеризувати як «психоаналіз за допомогою образів». Цей метод виявив себе клінічно високоефективним при лікуванні неврозів та психосоматичних захворювань, а також при психотерапії порушень, пов'язаних з легкими проявами невротичного формування особистості.

Матеріали посібника будуть корисні практичним психологам, студентам соціально-психологічних та педагогічних факультетів.

Ціна 18,00 грн

Главник | Переглядів: 881 | Додав: jasen_tm | Дата: 23.05.2010 | Коментарі (1)

Пошук
Радимо придбати
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz