Понеділок, 01.06.2020, 19:37
Вітаю Вас Гість | RSS

ПСИХОЛОГІЧНА КНИГА

Меню сайту
Психологічна книга
Тріумф-реклама
Рекламний центр Тріумф

Каталог книг

Головна » Статті » Книги за видавництвами

У розділі матеріалів: 357
Показано матеріалів: 341-357
Сторінки: « 1 2 ... 16 17 18

У підручнику з урахуванням сучасних наукових надбань розглянуто витоки і сутність психології релігії як науки, її становлення і основні напрями розвитку, проаналізовано відношення «людина — Бог», в контексті психологічного осягнення релігії досліджено такі духовнопсихологічні феномени, як релігійні почуття, молитва у богословському і філософському вимірах, розкрито особливості осмислення психології релігії багатьма філософами, психологами, богословами. Актуалізації і поглибленню викладених у ньому положень сприятимуть запитання, завдання, фрагменти праць вітчизняних та зарубіжних мислителів.
Адресований студентам, аспірантам вищих навчальних закладів, усім, хто цікавиться психологічними аспектами функціонування релігії, віри, буття віруючої людини.

Ціна 40,00
Академвидав | Переглядів: 1615 | Додав: jasen_tm | Дата: 26.05.2010 | Коментарі (0)

У навчальному посібнику розкрито сутність, предмет, об'єкт, теоретичні засади, методологію, методи, структуру, функції і завдання вікової психології, функціонування її за різних історичних епох в Україні і за рубежем, а також найзначущіші концепції, ідеї, теорії вікового розвитку особистості.

ЦІНА 40,00
Академвидав | Переглядів: 6953 | Додав: jasen_tm | Дата: 26.05.2010 | Коментарі (1)

Сексуальна освіченість є важливою передумовою гармонійного особистого життя людини, збереження і поліпшення її репродуктивного здоров’я, правильного статевого виховання дітей, толерантного ставлення до осіб із нетиповою сексуальною поведінкою. Цьому сприяють знання анатомо-фізіологічних основ сексуальності людини, особливостей її статевого життя на різних вікових етапах, міжстатевих сексуальних стосунків, сексуальних розладів, дисгармоній, їх профілактики і терапії тощо. З урахуванням цих питань вибудувано структуру і зміст підручника, основний текст якого збагачують короткий термінологічний словник, комплексні аналітичні завдання.

ЦІНА 45,00
Академвидав | Переглядів: 3352 | Додав: jasen_tm | Дата: 26.05.2010 | Коментарі (4)

У навчальному посібнику системно розкрито сутність і загальні засади психодіагностики як науки, її психометричні і психодіагностичні основи, основні методи психологічного тестування особистості, її інтелекту, самосвідомості, системи цінностей, висвітлено особливості застосування психодіагностичних процедур при тестуванні осіб різного віку. Засвоєнню проблематики, виробленню практичних навиків психодіагностування сприятимуть вміщені у посібнику тести і методики, призначені для вивчення різноманітних аспектів внутрішнього світу людини.
Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться психологам, вчителям, вихователям, фахівцям з добору персоналу й усім, хто цікавиться психологією.

ЦІНА 45,00 ГРН
Академвидав | Переглядів: 2848 | Додав: jasen_tm | Дата: 26.05.2010 | Коментарі (1)

Сутність сучасного управління полягає у спрямуванні ділового, творчого, лідерського потенціалу людей на досягнення спільних цілей. Однією із найважливіших передумов цього є психологічні знання про специфіку, закономірності індивідуальної і групової життєдіяльності, впливу на неї. Цією теоретичною і прикладною проблематикою займається психологія управління, що продукує знання про психологічні основи, соціально-психологічну, соціокультурну, етнопсихологічну специфіку управлінської діяльності, чинники її ефективності, джерела керівництва і лідерства, причини конфліктів в управлінні, особливості і способи їх подолання, психологічні детермінанти діяльності керівників, стилів керівництва тощо.
Означені питання різнобічно висвітлені у пропонованому навчальному посібнику, адресованому передусім студентам вищих навчальних закладів. Корисний він буде менеджерам різноманітних організацій, психологам-практикам, усім, хто цікавиться психологічними передумовами і закономірностями управління, керівництва, лідерства.

ЦІНА 55,00
Академвидав | Переглядів: 2931 | Додав: jasen_tm | Дата: 26.05.2010 | Коментарі (0)

Люди різняться не тільки статевою, соціокультурною належністю, зовнішніми ознаками. Неоднаково проявляються в них і властивості нервової системи, характери, здібності, інтелект, творчий потенціал, воля, психомоторні і пізнавальні стилі, що зумовлює відмінності у саморозкритті, самоствердженні, життєвих сценаріях. Ці та багато інших питань є предметом диференціальної психології, вивчення якої дає цілісне уявлення про природу психічної варіативності, індивідуальні, типологічні, групові відмінності між людьми, становлення індивідуальності на різних етапах розвитку, вплив статевих, сімейних, соціальних, виховних чинників на формування і реалізацію здібностей, таланту та інших можливостей особистості.
Викладений у навчальному посібнику матеріал потрібний передусім студентам психологічних і педагогічних спеціальностей. Прислужиться він батькам у сімейному вихованні дітей, молодим людям — у саморозвитку, усім, хто цікавиться передумовами і проявами індивідуальних відмінностей.

Ціна 50,00 грн
Академвидав | Переглядів: 3278 | Додав: jasen_tm | Дата: 26.05.2010 | Коментарі (0)

Назва: Експрес-діагностична методика вивчення рівня інтелектуального розвитку учнів 1-го класу
Серия: Психологічна служба школи
Автор: Пашнєв Б. К.
Видавництво: ВГ «Основа»
Мова: українська

Сьогодні практичні психологи, що працюють у початковій школі, мають нагальну потребу в ефективних і мобільних діагностичних методиках.

У цьому посібнику пропонується надійна експрес-діагностична методика, що дозволяє за короткий проміжок часу дослідити рівень інтелектуального розвитку учнів 1-х класів.

Видання містить повний комплект матеріалів (характеристику методики, детальну інструкцію щодо її використання, тестові завдання, зразок листа відповідей і ключі до відповідей) для проведення тестування і подальшої корекційно-розвивальної діяльності, спрямованої на підвищення рівня навчальності та успішності учнів початкової школи.

Вартість: 10.00 грн.
Основи | Переглядів: 1853 | Додав: jasen_tm | Дата: 23.05.2010 | Коментарі (0)

Назва: Профілактика синдрому емоційного вигоряння педагогів
Серия: Психологічна служба школи
Видавництво: ВГ «Основа»
Мова: українська
Формат: А5

Цей посібник присвячено серйозній проблемі — діагностиці та шляхам подолання синдрому емоційного вигоряння — стану фізичного, емоційного і розумового виснаження, що, на жаль, є поширеним явищем серед фахівців соціальної сфери взагалі та педагогів зокрема.

Ціна: 32 грн.

Основи | Переглядів: 838 | Додав: jasen_tm | Дата: 23.05.2010 | Коментарі (0)

ОСНОВИ ГЕШТАЛЬТТЕРАПІЇ

У посібнику представлено основи гештальттерапії, одного з визначних напрямків гуманістичної психотерапії, що працює з актуальністю людини, з її сьогоденням, не відкидаючи минулого й майбутнього. Призначення гештальттерапії в тому, щоб допомогти клієнтові навчитися бачити себе, відкриваючи можливості для зростання, розвитку й задоволення в контакті із середовищем.

Матеріали посібника будуть корисні практичним психологам, студентам соціально-психологічних та педагогічних факультетів.

 

Ціна 18,00 грн

Главник | Переглядів: 942 | Додав: jasen_tm | Дата: 23.05.2010 | Коментарі (1)

ОСНОВИ СИМВОЛДРАМИ

У посібнику представлено досвід психокорекційної роботи за методом символдрами. Символдрама, відома як Кататимне переживання образів або як сновидіння наяву, створена німецьким психотерапевтом Ханскарлом Льойнером. Метафорично символдраму можна охарактеризувати як «психоаналіз за допомогою образів». Цей метод виявив себе клінічно високоефективним при лікуванні неврозів та психосоматичних захворювань, а також при психотерапії порушень, пов'язаних з легкими проявами невротичного формування особистості.

Матеріали посібника будуть корисні практичним психологам, студентам соціально-психологічних та педагогічних факультетів.

Ціна 18,00 грн

Главник | Переглядів: 881 | Додав: jasen_tm | Дата: 23.05.2010 | Коментарі (1)

ФОРМИ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОГО ВПЛИВУ

У посібнику представлено технологію психокорекційної роботи практичного психолога та основ його компетентності з цього на прямку роботи. Книга не виключає самостійного думання та планування в ході роботи із своїми клієнтами, а запрошує до структуру вання власних дій.
Матеріали посібника будуть корисні практичним психологам, соціальним працівникам, педагогам, вихователям, студентам соціально - психологічних та педагогічних факультетів.

Ціна 18,00 грн

Главник | Переглядів: 928 | Додав: jasen_tm | Дата: 23.05.2010 | Коментарі (0)

ДИТЯЧІ СТРАХИ

У посібнику представлено аналіз прояву страхів у дошкільників, диференційовано види страхів. Установлено, що профілактика та психокорекція страхів у дошкільників ефективна за умови, якщо вона спирається на врахування психологічних детермінант страху у конкретної дитини та рівень інтенсивності його прояву і його вид. Розроблена та експериментально апробована система конкретних методик для діагностики та психокорекції страхів в умовах роботи групи дитячого дошкільного закладу.

Матеріали посібника будуть корисні практичним психологам, соціальним працівникам, педагогам, вихователям, студентам соціально-психологічних та педагогічних факультетів.


Ціна 18 грн

Главник | Переглядів: 1267 | Додав: jasen_tm | Дата: 23.05.2010 | Коментарі (3)

В уникальной книге известных английских психологов Николы Рамси и Дианы Харкорт изложены ключевые вопросы современной психологии внешности. Книгу отличает подробное и всестороннее рассмотрение психологических проблем, связанных с внешностью, а также описание эффективных способов их решения. Представленные разделы посвящены теоретическим и прикладным аспектам психологии внешности, нормальному и аномальному принятию своей внешности людьми, имеющими видимые отличия разной степени выраженности или испытывающими тревогу и неудовлетворенность своей внешностью.
Издание предназначено для психологов, психотерапевтов, психиатров, пластических хирургов и представителей смежных специальностей, работающих в сфере красоты и здоровья.

Ціна: 70 грн
Питер | Переглядів: 643 | Додав: jasen_tm | Дата: 23.05.2010 | Коментарі (0)

Психологічна енциклопедія. Степанов М. М. - Київ: Академвидав, 2006р.

В енциклопедії у термінах і поняттях відображено сучасний рівень розвитку психологічної науки, охоплено основну інформацію з різноманітних її галузей, відомості про багатьох видатних учених-психологів.

Розрахована на психологів-науковців, практичних психологів, спеціалістів соціальної роботи і педагогів, викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів, а також на широке коло читачів, які цікавляться різними питаннями психології. Приверне вона увагу і поціновувачів довідково-енциклопедичних видань, які усвідомлюють неабияке їх значення в епоху словників.

Зміст

Енциклопедія містить 2185 статей.


Ціна: 130 грн.

Академвидав | Переглядів: 926 | Додав: jasen_tm | Дата: 22.05.2010 | Коментарі (0)

Вступ до психотерапії. Глива Є. Л.
Навчальний посібник -К.: Кондор, 2009 - 530с. 3

Пропонована праця присвячена психотерапії, де паціюнт, заглиблюючись в особливо створені умови, перевіряю свою ставлення до власного майбутнього, користуючись краще пізнаним минулим та теперішнім.

Ціна 75 грн
Кондор | Переглядів: 1018 | Додав: jasen_tm | Дата: 22.05.2010 | Коментарі (0)

Губко О. Основи зоопсихології [Текст]: навч. посібник / О. Губко, за ред. С. Болтівця. – К.: Світогляд, 2006. – 190 с.

У навчальному посібнику системно викладено основні етапи виникнення та становлення науки про психіку тварин, предмет і методи зоопсихології. На основі узагальнення великого масиву експериментального матеріалу, автор висвітлив основні психічні прцеси і властивості психіки тварин. Для студентів та викладачів психологічних, біологічних, ветеринарних і зоотехнічних факультетів вищих навчальних закладів України, всім, хто цікавиться вивченням психіки тварин у її взаємозв'язках зі світом природи і людини.


Ціна 40 грн

Кондор | Переглядів: 2813 | Додав: jasen_tm | Дата: 22.05.2010 | Коментарі (1)

Фізіологія людини. Вільям Ф. Ґанонґ
784 стор.
Підручник / Переклад з англ. Наук. ред. перекладу М.Гжегоцький, В.Шевчук, О.Заячківська.
У книзі детально описано механізми функціонування, регулювання та інтегрування діяльності всіх систем органів, біохімічне підґрунття і молекулярні основи життєдіяльності, діапазон реалізації функцій організму людини. Особливу увагу приділено результатам найновіших наукових досліджень, даним молекулярної біології та генетики. Своєрідністю книги є велика кількість клінічних прикладів та доповнень про можливі функціональні зміни організму здорової людини у різних станах і випадках розвитку патології. Книга є теоретичним і практичним виданням, яке допоможе у вивченні класичних фундаментальних основ фізіології, а також у повсякденній роботі лікаря. Для студентів, інтернів, аспірантів, викладачів медико-біологічних навчальних закладів, фізіологів, науковців та практичних лікарів.

Ціна: 180 грн.

1-20 21-40 ... 301-320 321-340 341-357
Пошук
Радимо придбати
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz