Субота, 29.02.2020, 12:42
Вітаю Вас Гість | RSS

ПСИХОЛОГІЧНА КНИГА

Меню сайту
Психологічна книга
Тріумф-реклама
Рекламний центр Тріумф

Каталог книг

Головна » Статті » Книги за видавництвами » Центр Учбової Літератури

У категорії матеріалів: 15
Показано матеріалів: 1-15

Сортувати по: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Переглядам
У навчальному посібнику наведені прикладні аспекти психокомунікації, психології управління поведінкою та дисципліни персоналу, безпосередньо психології праці, соціоінтеграційні аспекти, праксеологічні кластери.

Автори посібника, використовуючи інструментарій методології синергізму, розглянули сучасні досягнення в психології управління, що ґрунтуються на соціоінтеграції, психоінформатиці, конфліктології, гештальтпсихології, біхевіоризмі, психотерапії, праксеології.

Ціна 90,00
Центр Учбової Літератури | Переглядів: 971 | Додав: jasen_tm | Дата: 20.09.2010 | Коментарі (0)

Підручник містить матеріали стандартного курсу "Експериментальна психологія” для психологічних факультетів університетів. В ньому викладено методологічні засади психологічного дослідження, етапи становлення експериментального методу в психології, наведена класифікація і характеристика емпіричних методів психологічних досліджень, проаналізовані три основні дослідницькі парадигми: дескриптивна, кореляційна, маніпулятивна.

Ціна 55,00
Центр Учбової Літератури | Переглядів: 834 | Додав: jasen_tm | Дата: 11.09.2010 | Коментарі (0)

Розглянуто теоретичний доробок педагогіки вищої школи попередніх поколінь з новими поглядами і підходами до організації та здійснення навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі в контексті Болонського процесу.

Ціна 70,00
Центр Учбової Літератури | Переглядів: 1565 | Додав: jasen_tm | Дата: 23.06.2010 | Коментарі (0)

Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів. Висвітлено головні аспекти загальної психології, основи психології конкурентоспроможної особистості, певні соціально-психологічні аспекти груп і спілкування, а також основи педагогіки.

Ціна 60,00

Центр Учбової Літератури | Переглядів: 841 | Додав: jasen_tm | Дата: 23.06.2010 | Коментарі (0)

У навчальному посібнику висвітлено всі головні аспекти психології особистості в обсязі, необхідному для підготовки професіональних психологів і педагогів. Викладення навчального матеріалу має проблемно-дослідницький характер, що дає студентові змогу не лише розширити свої уявлення про психологію особистості, а й активізувати свою пізнавальну діяльність. Водночас у написанні навчального посібника автор дотримувався власної психоенергетичної концепції психіки та психічного і побудованої на її основі концепції особистості

Ціна 110,00
Центр Учбової Літератури | Переглядів: 1348 | Додав: jasen_tm | Дата: 23.06.2010 | Коментарі (0)

Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів. У навчальному посібнику висвітлено головні аспекти загальної психології, а також соціально-психологічні основи функціонування людських спільнот, зо- крема злочинних, а також психологічні основи національної безпеки.

Ціна 50,00
Центр Учбової Літератури | Переглядів: 874 | Додав: jasen_tm | Дата: 23.06.2010 | Коментарі (0)

Підручник має за мету допомогти студентам, соціальним педагогам і соціальним працівникам розширити знання про новий напрямок у науці — соціальну педагогіку. Розглянуто широке коло теоретичних питань, пов'язаних зі створенням умов для соціального становлення особистості. Корисні знання одержать практики щодо особливостей соціально педагогічної роботи з різним контингентом дітей та молоді, які потребують допомоги, підтримки і захисту. Підручник розрахований на студентів, викладачів навчальних закладів різного рівня акредитації, спеціалістів практиків, волонтерів у сфері соціальної роботи.

Ціна 75,00
Центр Учбової Літератури | Переглядів: 2380 | Додав: jasen_tm | Дата: 19.06.2010 | Коментарі (0)

Викладено основні теми навчальної дисципліни „Психологія праці”. В цих темах узагальнено наукову та науково-методичну інформацію, подану в підручниках, наукових працях, навчальних посібниках, виданих, переважно, за кордоном, у яких під різним кутом зору, в рамках різних наукових підходів розкривають зміст, об’єкт, предмет, цілі і задачі психології праці як наукової дисципліни. Основне призначенням запропонованого навчального посібника – допомогти студенту самостійно розібратися в складних, часто суперечливих поглядах на предмет психології праці, його зміст, цілі, об’єкт, задачі, у які кожний автор вкладає своє бачення та розуміння. Для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за напрямом „Психологія”, аспірантів, викладачів, науковців.

Ціна 45,00
Центр Учбової Літератури | Переглядів: 953 | Додав: jasen_tm | Дата: 19.06.2010 | Коментарі (0)

У навчальному посібнику розкриваються теоретико-методологічні засади практичної психології, законодавчо-правові та нормативні основи діяльності практичного психолога у різних сферах соціальної практики, вимоги до діяльності й особистості практикуючого психолога. Рекомендується студентам психологічних спеціальностей, а також практичним психологам та всім, хто цікавиться прикладними аспектами психології.

Ціна 40,00
Центр Учбової Літератури | Переглядів: 1354 | Додав: jasen_tm | Дата: 19.06.2010 | Коментарі (0)

У пропонованому навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу за гальної психології, розкрито загальні питання психології; розглянуто зако номірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно вольову сферу та індивідуальні особливості особистості; висвітлено питання психології особистості, колективу та психології спілкування. Подано блок процедур, які забезпечують ак тивне та свідоме засвоєння навчальної інформації. Для студентів вищих закладів освіти, де викладається курс загальної психології.

Ціна 40,00
Центр Учбової Літератури | Переглядів: 695 | Додав: jasen_tm | Дата: 19.06.2010 | Коментарі (0)

Навчальний посібник включає курс лекцій з вікової та педагогічної психології за на вчальною програмою, завдання для програмованого контролю знань, основні по няття, список рекомендованої та використаної літератури. Зміст посібника добирав ся з врахуванням сучасного стану психологічної науки. Він включає сім тем з вікової та три теми з педагогічної психології. У посібнику висвітлено підходи до означених проблем як зарубіжної, так і вітчизняної психологічної науки. Специфікою посібни ка є розгляд вікових особливостей особистості, яка розвивається, в процесі навчан ня і виховання. Посібник стане у нагоді студентам педагогічних спеціальностей при підготовці до семінарських занять, до державного іспиту та під час проходження пе дагогічної практики.

Ціна 30,00
Центр Учбової Літератури | Переглядів: 1504 | Додав: jasen_tm | Дата: 19.06.2010 | Коментарі (2)

У підручнику висвітлено всі головні аспекти загальної психології в обсязі, необхідному для підготовки професіональних психологів і педагогів. Викладання навчального матеріалу має проблемно-дослідницький характер, що дає студентові змогу не лише розширити свої уявлення про психологічну науку, а й активізувати свою пізновальну діяльність.Водночас у написанні підручника автор дотримувався власної психоенергетичної концепції психіки та психічного і побудованої на її основі психологічної структури особистості.

Ціна 140,00

Центр Учбової Літератури | Переглядів: 1598 | Додав: jasen_tm | Дата: 14.06.2010 | Коментарі (1)

У навчальному посібнику з курсу "Управління персоналом" послідовно здійснено структурування навчального матеріалу кожної теми з питань планування, організації та технології управління персоналом, управління діловою кар`єрою, оцінки результатів діяльності працівників організації. Особлива увага приділена соціальному партнерству та ефективності управління персоналом.

Ціна 30,00 грн

Центр Учбової Літератури | Переглядів: 1485 | Додав: jasen_tm | Дата: 13.06.2010 | Коментарі (0)

У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні, історичні, соціально-психологічні основи розвитку кар'єри працівника на підприємстві. Визначаються й уточнюються основні поняття в галузі кар'єрного розвитку, досліджуються фактори й цінності, що впливають на становлення кар'єри персоналу. Обґрунтовуються методологічні й методичні основи формування й реалізації кар'єрної стратегії розвитку.

    Посібник призначений для студентів економічних факультетів, слухачів системи післядипломної освіти.


Ціна 25,00

Центр Учбової Літератури | Переглядів: 980 | Додав: jasen_tm | Дата: 13.06.2010 | Коментарі (0)

У посібнику розглянуто принципи, методи, основні поняття дошкільної психології; розкрито закономірності психічного розвитку дитини від народження до семи років, аналізуються психологічні особливості спілкування, діяльності, пізнавальних та емоційно-вольових процесів, а також особистості дошкільника. Теоретична частина посібника складається з текстів лекцій до всіх тем, передбачених навчальною програмою. Розробки практичних занять включають план проведення заняття та методичне забезпечення до нього, а також контроль знань студентів. Посібник рекомендується студентам спеціальностей „Дошкільне виховання”. „Психологія”, „Практична психологія”, може використовуватися викладачами однойменної дисципліни, вихователями і психологами дошкільних закладів.

Ціна 65,00
Центр Учбової Літератури | Переглядів: 965 | Додав: jasen_tm | Дата: 13.06.2010 | Коментарі (0)

Пошук
Радимо придбати
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz